• Design and testing of a natural-circulating heat storage for cooking 

   Olsen, Alexander Peter (Master thesis, 2022)
   De siste årene har verden gjennomgått betydelige forbedringer når det gjelder tilgang til elektrisitet. Likevel manglet fortsatt omtrent 770 millioner mennesker tilgang til elektrisitet i 2021, ifølge en rapport fra World ...
  • Fordeler ved å oppgradere eldre ventilasjonssystemer i kontorbygg 

   Borisoff, Magnus Rasch; Olsen, Alexander Peter; Øgreid, Andreas Undheim (Bachelor thesis, 2020)
   Norges bylandskap er i stadig vekst, og nye bygninger oppføres med lavt energibruk og effektive tekniske installasjoner. Energibruket for eldre bygninger er derimot stadig høyt som følge av mangelfull isolasjon og eldre ...