• 10 dager i juni 1968 

      Oldertrøen, Erlend (Bachelor thesis, 2023)
      I 1949 ble NATO, eller North Atlantic Treaty Organization, opprettet som en respons til den kommunistiske stormakten Sovjetunionen. Avtalen innebar at ethvert angrep mot en av de tolv medlemslandene - Norge, Belgia, Canada, ...