• Modellering av heildekkande utbreiingskart for arter: Bakgrunn, konsept og arbeidsflyt 

      Finstad, Anders Gravbrøt; Herfindal, Ivar; Perrin, Sam Wenaas; O'Hara, Bob; Chipperfield, Joseph; Töpper, Joachim Paul (NTNU Gjærevollsenteret;1/2024, Research report, 2024)
      Ei heilskapleg kartlegging av naturverdiar er avgjerande for ei kunnskapsbasert forvalting av natur. Avvegingar mellom naturverdiar og andre samfunnsinteresser kan ikkje gjerast verken på internasjonalt, nasjonalt, regionalt ...