• Videointerface to rocket PCM encoder 

      Nysted, Frode; Trøvolt, Morgan (Bachelor thesis, 2001)
      Oppgaven bestod i å lage en krets som mottar standard PAL signal fra et kamera, for så å digitalisere og komprimere den datastrømmen. Deretter skulle den komprimerte datastrømmen sendes videre til FFI sin nyutviklede PCM ...