• Musikkterapiens effekt på agitasjon hos personer med demens 

      Nyborg, Marita (Bachelor thesis, 2023)
      Sammendrag Tittel: Musikkterapiens effekt på agitasjon hos personer med demens Introduksjon/bakgrunn: Personer med demens er en sårbar pasientgruppe i samfunnet vårt, og forekomsten av demens vil øke til det dobbelte om ...