• Alt handler om å etablere trygghet – er du til å stole på? 

      Nubdal, Ida Amalie (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven belyser tilrettelegging for traumatiserte elever i grunnskolen. Formålet med oppgaven var å få innsyn i PP-rådgiveres erfaringer og refleksjoner knyttet til arbeid med denne elevgruppen. Utgangspunktet ...