• Multimodale tekster 

      Norum, Tara (Bachelor thesis, 2018)
      I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg multimodale tekster i klasserommet. Jeg har undersøkt om det er variasjon i de digitale verktøy som blir brukt i forbindelse med multimodale tekster. Dette er for å undersøke ...