• Parenteral ernæring ved livets slutt 

      Røstbakken, Live; Norum, Sofie Bugge (Bachelor thesis, 2023)
      Bakgrunn: Mange eldre dør av kreft i Norge i dag. Hos flere med kreft vil parenteral ernæring kunne bli nødvendig på et tidspunkt. Som sykepleier skal man sørge for at pasienter får dekket sitt ernæringsbehov. Når kroppen ...