• Når overveldende inntrykk gir kroppslige utslag - en kvalitativ pilotstudie 

      Nisamjan, Natalie; Nordtømme, Tina Floridon; Søderstrøm, Sylvia (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Bakgrunn: Årlig utsettes mange barn og under for traumatiske hendelser. Slike hendelser kan ha store innvirkninger på deres liv og kan føre til at de utvikler somatisk sykdom og emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ...