• Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo 

      Nordsve, Lene Anita (Master thesis, 2013)
      I Nasjonal transportplan er det vedtatt at riksveg 2 på strekningen Kløfta-Kongsvinger skal utbygges til firefeltsmotorveg. Ved Skarnes i Sør-Odal kommune skal traseen til riksveg 2 flyttes fra sentrum til ytterkant av ...