• Tverrfaglig samarbeid i mobbeproblematikk 

      Nordseth-Daleng, Veronika (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Dette er en kvalitativ studiet med fokus på tverrfaglig samarbeid i mobbeproblematikk. Ved innføring av kapittel 9A i opplæringsloven har vi de siste årene fått økt fokus på elevenes rett til et trygt og ...