• Når er man syk nok? 

      Nordmo, Reidun (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Bakgrunn: 12. mars 2020 stengte Norge ned for å begrense smittespredning av viruset SARS-CoV-2 og besøksrestriksjoner på sykehusene ble et faktum. En av sykepleiers viktigste oppgaver er å observere, vurdere ...