• COLREGs-aware automatic docking for autonomous surface vessels 

      Nordhus, Henrik Rohde (Master thesis, 2023)
      I en æra hvor autonome systemer i økende grad former industrier og hverdagsliv, har området for maritim navigasjon opplevd en betydelig transformasjon. Denne masteroppgaven viser fremskrittene som er gjort i dokkingsprosedyrer, ...