• Å bruke alles styrker kan flytte fjell 

      Nordheim, Mari (Master thesis, 2021)
      Tidligere forskning har vist at tilbakemeldingskultur har sammenheng med ansattes engasjement, jobbtilfredshet, motivasjon og kreativitet. Samtidig kan organisasjoner bruke lang tid på å skape en kultur preget av ...