• Optimization of flexible renewable energy systems under uncertainty 

      Nordby, Petter Engblom (Master thesis, 2021)
      Fleksibilitet for energisystem er et begrep som brukes om evnen til å dekke en usikker og varierende etterspørsel av energi. For fornybare energisystemer kan tilstrekkelig fleksibilitet bli et problem på grunn av naturlige ...