• Skalerte hydrauliske splitte- og jekkeforsøk i laboratorium 

      Nordø, Lars Lid (Master thesis, 2020)
      Det er utført testforsøk av hydraulisk splitting og jekking på bergartsprøver i laboratorie ved NTNU (Norge teknisk naturvitenskapelige universitet). Testforsøkenes hensikt er å sammenlikne metoder for måling av minste ...