• CT Scanning as a Tool for Quality Assurance and Additive Manufacturing 

      Norbye, Eirik Gjertsen; Island, Sander; Tingstad, Jens Fossan (Bachelor thesis, 2022)
      Additiv tilvirkning er i stadig vekst og kan erstatte konvensjonell produksjon på mange områder, og behovet for kvalitetssikring er stort. Jotne EPM Technology er en ledende aktør innen utveksling av produktdata. De vil ...