• BoysRooms - A performative exploration of teenage masculinity 

      Nilsen, Sindre Andreas (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven er et praksisledet forskningsprosjekt som resulterer i en teaterinstallasjon og en skriftlig avhandling. Begge delene er forskningsprodukter som er uløselig knyttet sammen og har utviklet seg gjennom ...