• Anovote 

   Nilsen, Emil Elton; Olsen, Sander Hurlen; Holanger, Steffen; Træen, Christoffer Andersen (Bachelor thesis, 2021)
   I 2019 etterlyste Start Ålesund en digital løsning for å gjennomføre digitale valg under generalforsamlingene sine. Til nå har disse blitt gjennomført manuelt, som er en kilde til feil. I faget ID102012 - Webteknologi ble ...
  • Practices and Challenges in Assuring Software of Quality in the Norwegian Public Sector 

   Nilsen, Emil Elton (Master thesis, 2023)
   Denne studien har som mål å avdekke praksiser og utfordringer innen kvalitetssikring av programvare i den norske offentlige sektoren. En flercase-studie med intervjuer av ansatte fra utvalgte etater i den norske offentlige ...