• Few-shot Font Style Transfer with Extraction of Partial Style 

      Nilsen, Eivind Yu (Master thesis, 2022)
      Tekst er en sentral verktøy for å formidle ideer og følelser, og er en svært vanlig forekomst i våre liv. Som representasjon av tekst spiller skrifttype en viktig rolle i formidlingen. Skrifttyper viser om en tekst er ...