• Characterizing the newly generated CamKIIα-Tdg-/- mouse model 

      Nielsen, Liv Støldal (Master thesis, 2023)
      Tymin DNA glycosilase (TDG) er et enzym som har en viktig rolle i genom reparasjon via fjerningen av T/G uoverensstemmelser. Nyere forskning viser at TDG også har en aktiv rolle i DNA demetylering, noe som tilsier at den ...