• Samarbeid blant lærere 

      Nielsen, Andreas Fiske (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven vil belyse problemstillingen Hvilke samarbeidskulturer finnes ved to ungdomsskoler i Trøndelag, og hvordan brukes samarbeid for å forebygge atferdsproblemer blant elever? Oppgaven bygger på teori som handler ...