• Det (u)ekte livet i sosiale medier 

      Nicolaisen, Gina Susann Cornier (Bachelor thesis, 2019)
      Formål: Formålet med studien er å få en dypere forståelse for hvilken rolle sosioøkonomisk status kan påvirke hvordan enkeltindivider velger å fremstille seg på sosiale medie-appene Instagram og VSCO. Teori: Teoridelen ...