• Ecopreneurship - Operating with a Environmental Framework 

      Løken, Marthe Roel; Nguyen,Vivi Thi (Master thesis, 2021)
      Det blir stadig viktigere at bedrifter tar ansvar for miljøet og handler i samsvar med naturens tålegrenser. COVID-19 pandemien har resultert i en turbulent periode i den globale økonomien. Det er derfor blitt enda viktigere ...