• Å møte utfordringer med trygghet 

      Nguyen, Vyni Dam (Bachelor thesis, 2021)
      I løpet av et liv møter vi på en del utfordringer. Måten vi håndterer disse utfordringene på avhenger av tilknytningsmønsteret vårt. Ungdom som har vokst opp med utilgjengelige omsorgspersoner utvikler et utrygt ...