• W. W. W. Usability Catalogue 

      Neubauer, Nico; Neubauer, Andre; Mortensen, Wisarut (Bachelor thesis, 2021)
      Vi bruker mye av tiden vår på nette og dette kommer ikke til å forandre seg. Spørsmålet vi stilte oss er: Hvilken problemer finnes for brukerne av et nettsider i dag og kan vi kategorisere dem i en katalog? Dette testet ...