• Potensiale for boligutvikling i Skøyenområdet 

      Nesteby, Anders (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Skøyen er et viktig kollektivknutepunkt i Oslo med kort vei til sentrum og nærhet til Oslofjorden og større grøntområder. Per i dag er det lav befolkningstetthet i området. I kommuneplan, mulighetsstudier og ...