• Livskvalitet hos eldre. 

      Ness, Solveig Mari; Endresen, Malin Skog (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: Innenfor sykepleievitenskap har begrepet livskvalitet fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette medfører et behov for helhetlig forståelse, tilnærmning og et behov for å få fram pasientens egen opplevelse av ...