• Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus 

      Nesland, Oddvar (Master thesis, 2010)
      Det er gjennomført målinger av energibruken til ulike formål i fem leiligheter i Løvåshagen borettslag i Bergen. Tre av leilighetene er av lavenergistandard, mens de to siste er av passivhusstandard. Hovedmålsetningen med ...