• Byggeplan for et alternativ til ny E6 gjennom Oppdal sentrum 

      Nes, Ingunn (Master thesis, 2013)
      E6 går i dag rett gjennom Oppdal sentrum og det er boligbebyggelse og næringsvirksomheter på hver side av vegen. Tilkoblingen til Rv. 70 skjer i dag gjennom et T-kryss midt i sentrum. I tillegg er det flere forkjørsregulerte ...