• Tilstandsvurdering av vannledninger med rørinspeksjon 

      Nerdal, Kristina Iren (Master thesis, 2014)
      Det skal undersøkes om bestemte kombinasjoner av egenskaper (bla leggeår, materiale, diameter og lokalisering) kan gi økt sannsynlighet for brudd i kommende år. En slik generalisering vil kunne brukes for å beregne forventet ...