• Hvordan påvirker plassering valg av spisested i Ålesund. 

      Rønnestad Hoffseide, Markus Andre; Nøringseth, Nikolai Arne; Strand, Håkon Lykkebø (Bachelor thesis, 2019)
      Dette er en bacheloroppgave som ser på hvordan plassering påvirker valg av spisested i Ålesund kommune. Mye av studien er basert på Kivela (1997 )og Feng Wang, Li Chen og Weike Pan (2016) sine funn. Problemstillingen vi ...