• Evaluation of low-cost formaldehyde sensors calibration 

   Justo Alonso, Maria; Madsen, Henrik; Liu, Peng; Jørgensen, Rikke Bramming; Jørgensen, Thomas Berg; Christiansen, Even Johan; Myrvang, Olav Aleksander; Bastien, Diane; Mathisen, Hans Martin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Low-cost sensors (LCS) are becoming ubiquitous in the market; however, calibration is needed before reliable use. An evaluation of the calibration of eight identical pre-calibrated formaldehyde LCS is presented here. The ...
  • Facet coating on mid-IR laser diodes 

   Myrvang, Olav Aleksander (Master thesis, 2014)
   For this project laser diodes facets have been coated with HR-coating, PHR-coating, and AR-coating. Three lasers have been coated, all had HR-coating on one facet, the other facet was uncoated for one laser, PHR-coated for ...
  • Koaksial fremdrift med en kontraroterende elektromotor 

   Nilsen, Kristian Finnerud; Moland, Victor; Mælen, Birger (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven omhandler et koaksialt fremdriftssystem ved bruk av to propeller på en elektromotor i drone applikasjoner. I elektromotoren vil både tradisjonell stator og rotor rotere, dermed må ESC tilpasses for å kunne ligge ...
  • Sensorsystemer integrert med roboter for effektivisering av sykehjem 

   Pedersen, Marius Bjørkeng; Jenssen, Nikolai Alexander; Ashfaq, Faiza (Bachelor thesis, 2023)
   Ifølge SSB vil eldrebølgen og en mangel på pleiepersonell i fremtiden skape utfordringer innenfor eldreomsorgen. Utfordringen vil innebære underbemanning som går ut over sykepleierens tid med hver pasient. Gjennom denne ...
  • Sensorsystemer integrert med roboter for effektivisering av sykehjem 

   Ashfaq, Faiza; Jenssen, Nikolai Alexander; Pedersen, Marius Bjørkeng (Bachelor thesis, 2023)
   Ifølge SSB vil eldrebølgen og en mangel på pleiepersonell i fremtiden skape utfordringer innenfor eldreomsorgen. Utfordringen vil innebære underbemanning som går ut over sykepleierens tid med hver pasient. Gjennom denne ...
  • Sensorteknikk i transformatorstasjoner 

   Aakvik, Mathias; Knutsen, Marius; Venås, Nils Eirik (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler bruk av sensorer rundt og i transformatorstasjoner. Formålet med oppgaven er å undersøke om et system bestående av sensorer kan forbedre sikkerheten og vedlikeholdet i transformatorstasjoner. Det ...
  • Sensorteknikk i transformatorstasjoner 

   Knutsen, Marius; Venås, Nils Eirik; Aakvik, Mathias (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler bruk av sensorer rundt og i transformatorstasjoner. Formålet med oppgaven er å undersøke om et system bestående av sensorer kan forbedre sikkerheten og vedlikeholdet i transformatorstasjoner. Det ...
  • Soft- og hardwareutvikling av unikt utstyr for materialkarakterisering i scanning elektronmikroskop (SEM) 

   Mogård, Bjørnar; Sivertsen, Erik; Trøen, Jørgen By; Schöberle, Vinzenz; Skjeggestad, Øyvind Lysfoss (Bachelor thesis, 2022)
   Rapporten omfatter fornyelse og utvikling av styreelektronikk, og utvikling av brukergrensesnitt til et materialstrekkbord som benyttes i et vakuumkammer sammen med et scanning elektronmikropskop (SEM). Dagens system er ...
  • Soft-og hardwareutvikling av unikt utstyr for materialkarakterisering i scanning elektronmikroskop (SEM) 

   Mogård, Bjørnar; Sivertsen, Erik; Trøen, Jørgen; Schöberle, Vinzenz; Skjeggestad, Øyvind Lysfoss (Bachelor thesis, 2022)
   Rapporten omfatter fornyelse og utvikling av styreelektronikk, og utvikling av brukergrensesnitt til et materialstrekkbord som benyttes i et vakuumkammer sammen med et scanning elektronmikropskop (SEM). Dagens system er ...
  • Trådløs terminal for "on-demand" bestilling av autonom ferge 

   Evenstad, Idar; Engum, Thomas Jøntvedt; Oseid, Magnus Dag; Wandsvik, Petter (Bachelor thesis, 2023)
   I dette prosjektet har det blitt utviklet et trådløst bestillingssystem for den autonome fergen milliAmpere2. Systemet er lagd for å kunne fungere på et 150 m langt strekke mellom Ravnkloa og Vestre Kanalkai, i Trondheim. ...