• Ledelese og vold i skolen 

   Langtinn, Ann Mari; Myrvang, Kjersti Strand (Master thesis, 2021)
   Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som omhandler vold og truende atferd i skolen. Fokuset har vært rettet mot ledelsens ivaretakelse av elever og ansatte, og fellestrekk og ulikheter i skolenes ...
  • Ledelse og vold i skolen 

   Langtinn, Ann Mari; Myrvang, Kjersti Strand (Master thesis, 2021)
   Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som omhandler vold og truende adferd i skolen. Fokuset har vært rettet mot ledelsens ivaretakelse av elever og ansatte, og fellestrekk og ulikheter i skolenes ...