• Voldtektsmyter: En kvantitativ studie av holdninger til voldtekt 

      Myrvang, Elisabeth (Master thesis, 2011)
      Hensikten med denne studien var å belyse holdninger til voldtekt, voldtektsofre og voldtektsmenn, med det overordnede målet å belyse utbredelsen av aksept for voldtektsmyter, samt å forsøke å forklare hvorfor slike myter ...