• An automatic image-based system for detecting wild and stocked fish 

   Myrum, Espen; Nørstebø, Simen Andre; George, Sony; Pedersen, Marius; Museth, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Fish stocking is the method of raising fish in a hatchery and releasing them into a river or lake to sustain or increase an existing population or to create a population. This has been practised in many countries, including ...
  • Automatisk gjenkjenning av settefisk 

   Nørstebø, Simen Andre; Myrum, Espen (Bachelor thesis, 2019)
   Norsk institutt for naturforskning ønsket å se om det var mulig å automatisk gjenkjenne om en undervannsvideo viser en settefisk eller villfisk. I denne rapporten skal vi se nærmere på ulike metoder for å løse dette problemet ...