• Bydelsbad og fiskeuttak i Nedre Ila 

      Mykland, Fabian Meszaros (Master thesis, 2021)
      Intensjonene er å gi hele Ilsvika noe tilbake i form av et variert program, et hybridområde mellom havna og boligområdet. Samtidig som de fleste arbeidsplasser bevares, introduseres ny bruk av deler av lagerhallene.