• Hvilke endringer medfører ERTMS for Banesjef på Gjøvikbanen 

      Myhre, Kjetil (Master thesis, 2015)
      Oppgaven tar for seg vedlikehold og feilstatistikk på Gjøvikbanens signalanlegg og baserer seg på att banen i Nasjonal Signalplan er planlagt fornyet med det nye europeiske signalsystemet European Rail Traffic Management ...