• Integrasjon av vindkraft i Troms 

   Myhr, Anders Ramberg (Master thesis, 2008)
   Rapporten beskriver hvilken mulig effekt en investering i Fakken vindmøllepark på Vannøya vil utgjøre for energikonsernet Troms Kraft. Det er under arbeidet utviklet gode verktøy til bruk for investeringsbeslutning. Rapporten ...
  • ZEB Laboratory - Research Possibilities 

   Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild (SINTEF Notat;, Research report, 2019)
   The ZEB Laboratory is an experimental facility located in NTNU Gløshaugen campus in Trondheim. The building is designed as 4 storeys high and 1800 m2 area office space and should achieve the ZEB-COM ambition level over 60 ...