• An automatic image-based system for detecting wild and stocked fish 

   Myrum, Espen; Nørstebø, Simen Andre; George, Sony; Pedersen, Marius; Museth, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Fish stocking is the method of raising fish in a hatchery and releasing them into a river or lake to sustain or increase an existing population or to create a population. This has been practised in many countries, including ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2017)
  • Fiskesamfunnet i Osensjøen, Trysil og Åmot kommuner Hedmark. Status i 2013 og endringer siden 1970-åra. 

   Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Gjelland, Karl Øystein; Johnsen, Stein Ivar; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Garmo, Øyvind Aaberg; Walseng, Bjørn (NINA rapport;1046, Research report, 2014)
   Målsetningen for undersøkelsene i Osensjøen i 2013 var å fastslå status for fiskebestandene mer enn 30 år etter åpningen av Osa kraftverk i 1981. Mer spesifikt skulle vi også vurdere mulige effekter av planlagte endringer ...
  • Growth and Movement in Brown Trout (Salmo trutta) in two Norwegian Rivers 

   Skjellevik, Stine Marie (Master thesis, 2012)
   In the present study, using stream-dwelling brown trout (Salmo trutta) as a model species, movement through the summer and autumn in two large Norwegian rivers, River Glomma and River Gudbrandsdalslågen, was observed. ...
  • Introduced European smelt (Osmerus eperlanus) affects food web and fish community in a large Norwegian lake 

   Eloranta, Antti; Johnsen, Stein Ivar; Power, Michael; Bærum, Kim Magnus; Sandlund, Odd Terje; Finstad, Anders Gravbrøt; Rognerud, Sigurd; Museth, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Invasive and introduced fishes can affect recipient ecosystems and native species via altered competitive and predatory interactions, potentially leading to top-down and bottom-up cascading impacts. Here, we describe a ...
  • Movement and growth of European grayling Thymallus thymallus in two Norwegian rivers 

   Nygård, Kenneth (Master thesis, 2012)
   Dersom forflytningsmønster er et trekk som er stabilt gjennom livet, er det flere årsaker til å anta at det kan påvirke vekst i de tidligere livsstadiene hos harr (Thymallus thymallus). Siden vekst før kjønnsmodning hos ...
  • Nedre Otta kraftverk. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet 

   Museth, Jon; Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Teigen, Jan; Aas, Øystein (NINA rapport;621, Research report, 2011)
   Bakgrunn: I januar 2009 sendte AS Eidefoss og Opplandskraft DA melding om Nedre Otta kraftverk ut på høring. Det er beskrevet to utbyggingsalternativer i meldinga. Alternativet ”Pillarguri” vil utnytte fallet mellom inntaket ...
  • Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet 

   Museth, Jon; Kraabøl, Morten; Arnekleiv, Jo Vegar; Johnsen, Stein Ivar; Teigen, Jan (NINA Rapport;427, Research report, 2009)
   Bakgrunn: Oppland Energi AS sendte i juni 2007 melding om Rosten Kraftverk med forslag til utredningsprogram ut på høring. Eventuell utbygging av Rosten Kraftverk anslås å gi en årlig kraftproduksjon på om lag 200 GWh. ...
  • Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak 

   Thorstad, Eva Bonsak; Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor Gravråk; Finstad, Anders Gravbrøt; Museth, Jon; Berger, Hans Mack; Hesthagen, Trygve H.; Berg, Ole Kristian (NINA rapport;155, Research report, 2006)
   Undersøkelser i Namsenvassdraget i 2005 viste at ørekyt forekommer i tette bestander i innsjøer og flyer øverst i vassdraget. I Otersjøen øverst i Sanddøla har ørekyt forekommet i solide bestander siden 1960-tallet. I ...