• Bruk av BIM-kiosker i produksjonsfasen av byggeprosjekter 

      Vestermo, Aleksander; Murvold, Vegar (Master thesis, 2016)
      BIM har gått fra å være bare et prosjekteringsverktøy til å være en viktig del av produksjonsfasen i byggeprosjekt. BIM kan for eksempel benyttes til visualisering, mengdeberegning, fremdriftsplanlegging, kollisjonskontroll. ...