• Omskriving av tekniske feilmeldinger med klarspråk 

      Munkebye, Mayli Mina (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven undersøker behovet for å redesigne Feide datakvalitetsverktøy for å forbedre datakvaliteten hos vertsorganisasjonen i Feide. Dårlig datakvalitet måles hvis det er feil på data på en Feide-bruker til ...