• Diabetes type 2, erfaring med mestring av livsstilendringer 

      Mundanikure, Alice Lyse (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikt: Hensikt med oppgaven er å belyse hvilke erfaringer har pasienter med diabetes type 2 med å mestre livsendringer sykdommen medfører. Det er ønskelig at resultater i oppgaven kan bidra til forbedring av sykepleier ...