• Utvikling av regional arbeidsledighet i lys av oljeprissjokk 

      Mundal, Henrik Stangeland (Master thesis, 2020)
      Som oljenasjon st ̊ar Norge fremfor en mer usikker tid. Det blir satset mindre på olje og gass og mer på grønn energi. Nedgang i etterspørselen etter olje vil påvirke næringsliv og arbeidsstyrke. En periode med nedgang i ...