• Bedøving av tifotkreps - Decapod Stinger 

      Sønderland, Martin Dehlin; Morton, Sarah Johanne (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg produktutvikling, produksjonslogistikk og markedsføring til et nytt produkt tenkt lansert på marked innen kort tid. Produktet er et hygienisk, praktisk, effektivt og dyrevelferdsmessig forsvarlig ...