• Lønnsomhetsanalyse av Impulse Treningssenter AS 

      Dreier, Ragnar; Eide, Magnhild Berget; Morkemo, Rikke (Bachelor thesis, 2021)
      Vi har i denne oppgaven gjennomført en lønnsomhetsanalyse av Impulse Treningssenter AS for perioden 2015 til 2019. Treningssenterbransjen har hatt en økning de siste årene og har sett vekst i antall kunder. Det vil derfor ...