• Bacheloroppgave i sosialt arbeid vår 2021 

      Moradi, Yama (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om tvangsekteskap. Oppgaven retter oppmerksomheten mot de psykiske problemer som en får i følge av tvangsekteskap. Sentrale begreper som er diskutert i oppgaven er følgende; tvangsekteskap, vold i ...