• Forebyggende ernæringsarbeid i hjemmebasert omsorg. 

      Lange-Sandvik, Agata; Moldskred, Tonje (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge underernæring hos personer med demens, hvorfor det er viktig for helsen deres, og hvordan hjemmebasert omsorg kan øke kvaliteten på ...