• Ledelse av den digitale koronaskolen 

      Moen, Per Anders (Master thesis, 2021)
      Koronapandemien som rammet verden i 2020 hadde store konsekvenser for alle deler av samfunnet og alle mennesker. For skolen sin del så tvang pandemien frem en ny hverdag, og eksisterende planer og rutiner ble nærmest ...