• Teamledelse i autonome team - Det kommer an på 

      Moen, Ingunn (Master thesis, 2019)
      Teamarbeid har lenge vært en vanlig arbeidsform, som ansees som effektiv for oppgaver som krever tverrfaglig samarbeid. Kantega har via et fremvoksende fokus på innovasjon blitt oppmerksomme på autonome team, og hva ...